Hoppa till sidans innehåll

Likabehandlingsplan för FK Snapphanarna


Likabehandlingsplan för FK Snapphanarna

 

Vision för FK Snapphanarnas Medlemmar

FK Snapphanarna skall vara en trygg förening där man i god anda kan dyrka sin hobby och få möjlighet att utvecklas i ett positivt och stimulerande sammanhang utifrån sina egna villkor. Föreningen genomsyras av att medlemmarna har empati och respekt för alla människors lika värde.

 

Värdegrund

All verksamhet inom FK Snapphanarna skall utformas enligt barnkonventionen och grundläggande demokratiska värderingar. Alla medlemmar har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Detta oavsett kön, etnisk eller religiös tillhörighet, sexuell läggning, könsöverskridande beteende, ålder eller funktionsnedsättning. All verksamhet utgår från ett inkluderande jämställdhets och likabehandlings perspektiv.

 

Syfte

Syftet med likabehandlingsplanen är att främja människans lika värde och rättigheter samt motverka all kränkande behandling. Den enskilde medlemmens upplevesle av diskriminering eller kränkande behandling måste alltid tas på allvar.

 

I FK Snapphanarna

 • Får det inte förekomma kränkande behandling, trakasserier, diskriminering eller mobbing.

 • Skall män, kvinnor, hen och barn skall få tillgång till samma resurser.

 • Skall alla kunna vara med på aktiviteterna utifrån sina egna förutsättningar.

 • Skall alla behandlas på ett välkomnande och inkluderande sätt.

 

Definitioner

Kränkningar kan vara:

 • Fysiska, att bli utsatt för slag, sparkar och knuffar. Det kan även innebära suckar, blickar och gester.

 • Verbala, t.ex. att bli retad, hotad, svordomar, fula ord och könsord.

 • Psykosociala, t.ex. att bli utfryst eller utsatt för ryktesspridning.

 • Text och bild, via nätet, telefon eller annat.

 • Mobbning innebär att en person över tid blir utsatt för negativa handlingar av en eller flera individer. Det kan vara både psyksikt och fysiskt.

 

Styrelsen

 • Har ett ansvar för att planen följs

 • Skall informera och kommunicera ut planen till föreningens medlemmar.

 • Skall aktivt motverka all form av olika behandling.

 • Skall årligen revidera planen.

 

 

Medlemmarna

 • Skall följa planen och se till att andra följer den¨

 • Hjälpa till att sprida en positiv anda i föreningen

 • Visa mod och säga ifrån om någon medlem inte följer FK Snapphanarnas likabehandlingsplan.

 

Vid Kränkningar eller diskriminering

 • Skall den utsatte eller den av denna utsedde meddela huvudstyrelsen om det inträffade.

 • Skall den medlem som ser att en annan person blir utsatt, kontakta huvudstyrelsen för att det inträffade skall utredas.

 

 

Det finns inget album kopplat till denna sida.

bagerilogga ny 

 

swebank

Levade Interiör

 

  Mästergrön

 

melin

Bjäre Chips

 

friskis

 

råbocka

 Cafego

veteran cup

 

Postadress:
FK Snapphanarna
Mats Widén, Norra Kvickvägen 8
26268 Ängelholm

Kontakt:
Tel: 0431367105
E-post: This is a mailto link